http://bip.gov.pl
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miliczmilicz_herb1.gif
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
„Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Stawiec, gmina Milicz (etap II i III)
 

 

Milicz, dnia  14 lutego 2012 roku

 

O.271.3.10.2012                                                                                             

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Gminy Milicz, z. s. ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, tel. (71) 3840 004, faks (71) 3841119, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 , poz. 759 z póź. zm.) informuje o wyniku postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego  p. n. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Stawiec, gmina Milicz (etap II  i III)”, zgodnie z S. I. W. Z. nr O.271.3.3.2012 z 20.01.2012 roku.

 

Złożonych ofert : 12 z czego wykluczono i odrzucono : 0.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:  USŁUGI BUDOWLANO ZIEMNE MELIORACYJNE I TRANSPORTOWE S. C., W. Woziński, M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów.

Cena (brutto) oferty: 891.750,00 zł słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez wymienionego wykonawcę spełnia wymagania zamawiającego. Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100 %.  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z ceną  w wysokości 891.750,00 zł. W związku z powyższym postanowiono udzielić zamówienia publicznego wyżej wymienionemu wykonawcy.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Kryterium oceny ofert: cena  - 100%  (1 % = 1 pkt).

 

Oferta nr 1: „Hydrogeotechnika” Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce – 45 pkt.

Oferta nr 2:  Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o. o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica – 50,3 pkt.

Oferta nr 3:  Zakład Usługowo – Handlowy „TOMBET” Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce – 83,6 pkt.

Oferta nr 4: „Bickhardt Bau” Polska Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice (Lider Konsorcjum) – 69,1 pkt.

Oferta nr 5: „SYNKRET” S. A., ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom – 70,2 pkt.

Oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi POWIZ Sp z o. o., ul. Fabryczna 10-13, 53-609 Wrocław  - 38,2 pkt.

Oferta nr 7: Usługi  Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spiżak, Sidzina, ul. Polna 22, 48-320 Skoroszyce – 44,6 pkt.

Oferta nr 8:ZBYSZKO” TRANSPORT CIEŻAROWY – TOWAROWY, Zbigniew Ostenda, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice (Lider Konsorcjum) – 56,1pkt.

Oferta nr 9:  CCS CETCO Sp. z o. o., S. K. A., ul. Batorego 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka – 64 pkt.

Oferta nr 10: Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o. o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra – 73,4 pkt.

Oferta nr 11: USŁUGI BUDOWLANO ZIEMNE MELIORACYJNE I TRANSPORTOWE S. C., W. Woziński, M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów – 100 pkt.

Oferta nr 12: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EXPOBUD” Adam Musiał, ul. Żupy 2, 85-026 -Bydgoszcz – 88,1 pkt.

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 , poz. 759 z póź. zm.) może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie faksu lub elektronicznej do wykonawców, którzy złożyli oferty.

Proszę o potwierdzenie niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty zwrotnym faksem (z pieczątką, datą i podpisem)  na numer: (71) 3841119 z dopiskiem – do Tomasza  Tatarka  - insp. ds. zamówień publicznych. 

Ilość odwiedzin730
Osoba wprowadzającaPaweł Majer
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 713804378
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęTomasz Tatarek
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-02-14
Data ukazania się2012-02-14
Ostatnia zmiana2012-02-14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miejski w Miliczu
ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, info@milicz.pl
Tel. 71-38-40-004
fax 71-38-41-119


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...