Inicjatywa Lokalna 

 
  

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr X/40/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą nr XVII/64/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 listopada 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy Milicz. Wnioski zgodnie z uchwała mogą być składane przez mieszkańców w liczbie do 10 osób, grupę inicjatywna liczącą powyżej 10 osób, bądź też za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2.
Dodatkowych informacji udziela insp. Magdalena Wichrzycka, pok. nr 60, tel. 071 38 40 004, wew. 316.
Dokumenty do pobrania:
1.    Uchwała Nr X/40/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2011 r.
2.    Uchwała nr XVII/64/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 listopada 2011 r.
3.    Inne dokumenty.

 
Liczba odwiedzin : 1241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wichrzycka
Czas wytworzenia: 2012-01-12 07:41:45
Czas publikacji: 2012-01-12 07:41:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak