Informacja Burmistrza ws. Inicjatywy lokalnej - realizacja 2018 r.  

 
 

INICJATYWA LOKALNA

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 sierpnia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej przez mieszkańców gminy Milicz. Wnioski zgodnie z uchwałą mogą być składane przez mieszkańców w liczbie do 10 osób, grupę inicjatywna liczącą powyżej 10 osób bądź też za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Milicz mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w roku 2018 w terminie do 29 września 2017 r. w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 15,  w zakresie:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Milicz, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2. działalności charytatywnej;

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. promocji i organizacji wolontariatu;

7. edukacji oświaty i wychowania;

8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

9. ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;

10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11. rewitalizacji.

 

Informuję, że na tzw. działania miękkie wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 1 000,00 zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu – zakładka inicjatywa lokalna.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 58 Urzędu Miejskiego w Miliczu lub telefonicznie pod nr telefonu 71 38 04 317.

 

 

Załączniki

uchwała OBOWIĄZUJĄCA.pdf

Data: 2017-09-04 13:46:13 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK_O_REALIZACJE_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_RAMACH_INICJATYWY_LOKALNEJ-1.doc

Data: 2017-09-04 13:46:13 Rozmiar: 40k Format: .doc Pobierz

wzor_kosztorys_i_harmonogram.doc

Data: 2017-09-04 13:46:13 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

Protokół z posiedzenia komisji oceniajacej wnioski. .pdf

Data: 2017-11-09 11:37:06 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Ania Macherzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ania Macherzyńska
Czas wytworzenia: 2017-09-04 13:46:13
Czas publikacji: 2017-11-09 11:37:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak