Cele i harmonogram realizacji projektu 

 
  

A.    Cele projektu „sołectwa”

Cele długofalowe

a)      Zaangażowanie mieszkańców  w sprawy wspólne 

b)      Wspólne - To nasze - Dbam o nie jak o swoje

Cele bieżące 

c)      Poprawa efektywności gospodarowania środkami publicznymi – lepsze efekty  za te same pieniądze

d)      Poprawa czystości w Gminie

e)      Zmiana postawy roszczeniowej – należy mi się;  na postawę – mam to gospodaruję

 

B.     Harmonogram realizacji projektu

a)      Konsultacje do 31 sierpnia 2011 r.

b)      Proces uchwałodawczy do 15 września 2011 r.

c)      Ogłoszenie i wejście w życie uchwał zmieniających statuty – do 15 października 2011 r.

d)      Przejęcie zimowego utrzymania dróg- od 15 października 2011 r.

e)      Przejęcie pozostałych zadań - od 1 stycznia 2012 r.

 

C.    Działania wspomagające

a)      Szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie procesów administracyjnych, zamówień publicznych, rachunkowości  –  od 15 września 2011 r. do 15 października 2011 r.

b)      Przygotowanie wzorów dokumentów - od 15 września 2011 r. do 15 października 2011 r.

c)      Program asystent sołectwa - od 4 – do 10 osób przez 6 tygodni- od połowy września 2011 r. – projekt realizowany przez DWSSP Asesor lub na podstawie umów zlecenia zawartych przez Urząd Miejski w Miliczu.

d)     Informatyzacja – zapewnienie rzeczywistej komunikacji elektronicznej

 

D.    Źródła finansowania spraw sołeckich

a)      Zadaniowy budżet  gminy

b)      Fundusz sołecki

c)      Program inicjatywy lokalne

 

Liczba odwiedzin : 772
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 14:14:08
Czas publikacji: 2011-08-19 14:14:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak