Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 160/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia l0 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

2016-11-24 11:12:05
ZARZĄDZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Milicz w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Gminy Milicz do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Milicz

2016-11-24 11:10:46
ZARZĄDZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 28 stycznia 2015 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2016-11-24 11:10:02
Zarządzenie Nr548/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 14 listopada 2016 roku w przyjęciu projektu uchwały Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 wraz z projektem budżetu gminy Milicz na 2017 rok

2016-11-22 10:23:54
ZARZĄDZENIE NR 547/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Wszewilki dotyczących wydzielenia i nadania nazw ulicom w miejscowości Wszewilki

2016-11-22 09:22:41
Zarządzenie Nr 546/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Milicz na 2016 rok

2016-11-22 09:21:50
ZARZĄDZENIE NR 545/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej

2016-11-22 09:21:23
ZARZĄDZENIE NR 544/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-11-22 09:20:17
ZARZĄDZENIE NR 543/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 13 października 2016roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika samorządowego w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2016-11-22 09:19:37
ZARZĄDZENIE NR 542/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 12 października 2016 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2016-10-25 13:45:36