Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 541/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2017 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

2016-10-25 13:43:16
Zarządzenie Nr 539/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Milicz na 2016 rok

2016-10-25 13:42:14
ZARZĄDZENIE NR 526/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w szkołach mających siedzibę na terenie gminy Milicz

2016-10-21 13:26:51
Zarządzenie Nr 483/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Milicz na 2016 rok

2016-10-21 13:25:18
ZARZĄDZENIE NR 540/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Baranowicach celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

2016-10-06 14:20:54
ZARZĄDZENIE NR 497/ 2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2016-09-30 13:27:55
ZARZĄDZENIE NR 496/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2016-09-30 13:27:05
ZARZĄDZENIE NR 537/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego

2016-09-22 12:50:28
ZARZĄDZENIE NR 536/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2016-09-22 12:49:54
ZARZĄDZENIE NR 535/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

2016-09-22 12:49:21