Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wnioski o udzielenie zamówień poza planem

 
2014-12-03 14:21:38
Wywóz i unieszkodliwienie gruzu budowlanego zgromadzonego w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stawcu w ilości około 250 ton

 
2014-10-06 13:56:48
Zakup tablic korkowych

 
2014-07-31 13:11:59
Opracowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic z regulaminami na boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Dunkowa i Czatkowice

 
2014-06-24 15:32:28
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznejw sprawie zmiany stanu wody na gruncie, stwierdzenia czy zmiany te negatywnie oddziałują na grunty sąsiednie oraz zaproponowanie wykonania urządzeń zapobiegających tym szkodom lub przywrócenia stanu poprzedniego gruntu

 
2014-02-07 13:13:31
Wnioski o udzielenie zamówień poza planem

 
2012-11-27 15:12:17