Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-11-22 09:31:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Milicz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-11-07 14:08:07
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-10-04 14:20:21
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-09-13 17:02:04
O rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2017-08-28 11:55:22
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

2017-08-23 12:33:36
OBWIESZCZENIE STAROSTY MILICKIEGO Z DN. 22.08.2017

2017-08-22 14:14:45
O rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2017-07-28 11:07:22
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu

2017-07-27 12:06:20
Obwieszczenie WKU we Wrocławiu

2017-07-20 12:33:49