Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-09-13 17:02:04
O rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2017-08-28 11:55:22
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

2017-08-23 12:33:36
OBWIESZCZENIE STAROSTY MILICKIEGO Z DN. 22.08.2017

2017-08-22 14:14:45
O rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2017-07-28 11:07:22
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu

2017-07-27 12:06:20
Obwieszczenie WKU we Wrocławiu

2017-07-20 12:33:49
Projekty Uchwał Marszałka Województwa Dolnośląskiego

2017-07-20 12:32:39
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Milicz, dnia 11 lipca 2017 roku
PP.6733.3.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
2017-07-11 07:28:43
O wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

2017-07-10 21:08:53