Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenia Starosty Milickiego z dnia 08 stycznia 2018

2018-01-11 11:24:47
O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-12-27 12:51:27
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-12-08 09:19:09
Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza.

2017-12-01 08:52:54
Obwieszczenie Starosty Milickiego (o wydaniu decyzji)_Milicz_AB.6740.228.2017

2017-11-28 13:06:06
O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-11-22 09:31:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Milicz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-11-07 14:08:07
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-10-04 14:20:21
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-09-13 17:02:04
O rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

2017-08-28 11:55:22