INFORMACJA DOTYCZĄCA POTWIERDZANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW 

 
  

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POTWIERDZANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW


      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego  i banki (Dz. U. Nr 27, poz.185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu  upoważniony jest wójt

  1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

  2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

  3. do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

   Organ gminy nie potwierdza kserokopii dowodu osobistego. Dowód osobisty jest dokumentem wykonanym w jednym egzemplarzu. Właściwym do stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem jest notariusz. Notariusz poświadcza też własnoręczność podpisu.

 

Liczba odwiedzin : 976
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Barańska
Czas wytworzenia: 2014-06-03 13:36:17
Czas publikacji: 2014-06-03 13:36:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak