Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo 

 

 

 

Załączniki

Wniosek_o_udzielenie_dotacji_na_realizacje_inwestycji_polegajacej_na_budowie_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.doc

Data: 2015-12-07 13:23:35 Rozmiar: 83k Format: .doc Pobierz

Wniosek_o_udzielenie_z_budzetu_Gminy_Milicz_dotacji_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytku_wpisanym_do_rejestru_zaby.doc

Data: 2015-12-07 13:23:35 Rozmiar: 92k Format: .doc Pobierz

PP zaświadczenie o zgodności budowy 2016-01-20.doc

Data: 2016-01-22 14:32:20 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o wydanie zaświadczenia wypisu wyrysu ze studium z mpzp 2016-01-20.doc

Data: 2016-01-22 14:32:20 Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-20.doc

Data: 2016-01-22 14:32:20 Rozmiar: 94.5k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2016-01-20.doc

Data: 2016-01-22 14:32:20 Rozmiar: 79.5k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2016-01-21.doc

Data: 2016-01-22 14:32:20 Rozmiar: 95k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 2017-03-02.doc

Data: 2017-03-03 13:52:46 Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

PP wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 2018-02-06.doc

Data: 2018-02-12 08:16:51 Rozmiar: 86.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2339
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Owczarek
Czas wytworzenia: 2013-07-02 10:11:16
Czas publikacji: 2018-02-12 08:16:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak