Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta oraz przebudowa drogi na ulicy Mostowej i części ulicy Kościelnej w Miliczu

2018-04-13 13:41:19
Gmina Milicz: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

2018-03-30 11:54:31
Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Sułów

2018-03-23 10:59:50
Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN

2018-02-28 13:19:44
Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w miejscowości Kolęd

2018-02-28 13:19:07
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

2018-02-28 13:18:29
Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

2018-02-16 14:31:31
Budowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową sieci wodociągowej w m. Wszewilki, gmina Milicz – I etap realizacji

2017-12-01 13:51:21
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

2017-11-10 14:25:37
Przebudowa drogi w miejscowości Sułów i Łąki

2017-10-13 09:42:06