Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
"Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz" oraz "Wyposażenie dwóch szkolnych pracowni informatycznych" w częściach I, II, III i V

2018-09-14 14:34:51
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (część I) i sprzętu AGD (część II) w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

2018-09-12 13:26:40
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Milicz do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do ośrodków edukacyjnych zapewniających tym uczniom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku”. Części I – IV

2018-08-23 14:23:16
Kompleksowy remont oraz zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Domu Seniora w Miliczu

2018-08-09 10:53:08
Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn

2018-08-08 12:15:22
Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn (ułożenie kruszywa gr. 8 cm i masy mineralno – bitumicznej)

2018-07-30 14:10:50
IF.271.31.2018 - Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

2018-07-26 12:55:23
IFE.042.12.2017 - Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” realizowanego dla szkół z terenu Gminy Milicz. w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2018-06-20 08:45:40
IF.271.17.3.2018 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 6 w Sułowie”

2018-05-29 08:31:44
Gmina Milicz: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - czynność powtórzona

2018-05-21 11:48:38