Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022

2018-10-26 14:46:27
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MILICZU

2018-10-17 07:46:48
Budowa budynku rekreacyjnego w Stawcu gm. Milicz. działka 84/1AM1 obręb Stawiec - Etap I – stan surowy zamknięty wraz z przyłączami

2018-10-05 11:44:25
Przetarg nieograniczony ,,Rozbudowa oraz częściowa przebudowa budynku oświatowego na cele żłobka przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miliczu"

2018-10-01 15:20:00
Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz

2018-10-01 15:19:04
IF.271.33.2018 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu

2018-09-28 10:11:07
"Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz" oraz "Wyposażenie dwóch szkolnych pracowni informatycznych" w częściach I, II, III i V

2018-09-14 14:34:51
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (część I) i sprzętu AGD (część II) w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

2018-09-12 13:26:40
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Milicz do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do ośrodków edukacyjnych zapewniających tym uczniom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku”. Części I – IV

2018-08-23 14:23:16
Kompleksowy remont oraz zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Domu Seniora w Miliczu

2018-08-09 10:53:08