Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
IFE.042.12.2017 - Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” realizowanego dla szkół z terenu Gminy Milicz. w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2018-06-20 08:45:40
IF.271.17.3.2018 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 6 w Sułowie”

2018-05-29 08:31:44
Gmina Milicz: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi - czynność powtórzona

2018-05-21 11:48:38
IF.271.18.2018 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową drogi dojazdowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu

2018-05-14 13:15:29
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY MILICZ

2018-04-30 11:53:09
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Kopernika 18 w Miliczu

2018-04-24 14:31:37
Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta oraz przebudowa drogi na ulicy Mostowej i części ulicy Kościelnej w Miliczu

2018-04-13 13:41:19
Gmina Milicz: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

2018-03-30 11:54:31
Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Sułów

2018-03-23 10:59:50
Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN

2018-02-28 13:19:44