Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SANITARNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

2018-01-18 13:22:06
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

2018-01-15 14:24:57
Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2018-01-12 13:52:08
Remont oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym oraz kotłowni wraz z usunięciem kolizji z napowietrzną linią energetyczną nN

2018-01-11 13:09:40
Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w miejscowości Kolęda

2018-01-11 11:45:13
Budowa budynku rekreacyjnego o konstrukcji drewnianej w miejscowości Kolęda - gmina Milicz

2018-01-05 10:50:16
Budowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową sieci wodociągowej w m. Wszewilki, gmina Milicz – I etap realizacji

2017-11-10 14:24:52
Budowa wielorodzinnego budynku z przeznaczeniem socjalnym przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu

2017-10-26 13:32:03
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

2017-10-24 15:00:21
Kompleksowy remont oraz zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Domu Seniora w Miliczu

2017-10-19 15:07:53