Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Miliczu

2018-04-18 15:17:15
IF.271.17.3.2018 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 6 w Sułowie”

2018-04-18 14:23:46
Kompleksowy remont oraz zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Domu Seniora w Miliczu

2018-04-13 13:12:16
IF.271.16.3.2018 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu”

2018-04-12 19:39:37
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Milicz

2018-04-12 19:26:54
IF.271.19.2018 - „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów”

2018-04-11 13:29:41
IF.271.18.2018 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową drogi dojazdowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, konkurs ogłoszony przez Zarząd  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania: realizacja  lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

2018-04-09 15:04:40
Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn

2018-04-06 11:04:08
Przebudowa ulic Spacerowej oraz części ul. Kościelnej w miejscowości Sułów

2018-04-05 14:29:35
Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta oraz przebudowa drogi na ulicy Mostowej i części ulicy Kościelnej w Miliczu

2018-04-04 14:41:26