Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
IF.271.34.2018 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim”.

2018-07-13 13:35:05
„Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn”

2018-07-13 12:49:45
IF.271.31.2018 - Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

2018-07-11 13:46:22
IF.271.33.2018 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu

2018-07-11 12:54:55
Kompleksowy remont oraz zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Domu Seniora w Miliczu

2018-07-06 11:27:44
Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn (ułożenie kruszywa gr. 8 cm i masy mineralno – bitumicznej)

2018-07-03 12:51:09
Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn

2018-07-03 12:50:46
IF.271.28.2018 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim”.

2018-07-03 10:07:57
IFE.042.12.2017 - Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” realizowanego dla szkół z terenu Gminy Milicz. w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2018-06-25 12:46:16
IF.271.27.2018 - Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

2018-06-21 15:32:35