Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
"Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz"

2018-09-24 15:11:41
IFE.042.12.2017 - Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” realizowanego dla szkół z terenu Gminy Milicz. w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2018-09-21 15:18:13
Budowa budynku rekreacyjnego w Stawcu gm. Milicz. działka 84/1 AM1 obręb Stawiec - Etap I – stan surowy zamknięty wraz z przyłączami

2018-09-18 14:40:45
„Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz” oraz „Wyposażenie dwóch szkolnych pracowni informatycznych”

2018-09-13 17:00:42
Przetarg nieograniczony ,,Rozbudowa oraz częściowa przebudowa budynku oświatowego na cele żłobka przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miliczu"


2018-09-06 14:35:27
Dostawę i montaż wyposażenia meblowego (część I) i sprzętu AGD (część II) w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

2018-09-03 15:17:33
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Milicz do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do ośrodków edukacyjnych zapewniających tym uczniom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku

2018-08-20 12:15:37
IF.271.34.2018 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim”.

2018-07-31 13:55:52
IF.271.33.2018 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu

2018-07-20 12:22:05
„Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn”

2018-07-17 14:52:19