Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

2019-02-13 14:35:02
Dowóz uczniów do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milicz w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

2018-12-03 13:29:13
Wyposażenie szkół Gminy Milicz w laptopy dla nauczycieli

2018-11-09 13:00:40
IF.271.34.2018 - „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim”.

2018-11-08 14:32:13
Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022

2018-10-19 14:49:15
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MILICZU

2018-10-04 10:12:14
Przetarg nieograniczony ,,Rozbudowa oraz częściowa przebudowa budynku oświatowego na cele żłobka przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miliczu"


2018-10-01 15:19:38
"Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz"

2018-10-01 15:04:33
IFE.042.12.2017 - Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” realizowanego dla szkół z terenu Gminy Milicz. w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2018-09-21 15:18:13
Budowa budynku rekreacyjnego w Stawcu gm. Milicz. działka 84/1 AM1 obręb Stawiec - Etap I – stan surowy zamknięty wraz z przyłączami

2018-09-18 14:40:45