Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Publikacja w prasie o zasięgu lokalnym: reklam, ogłoszeń, oświadczeń, apeli, nekrologów i kondolencji, życzeń oraz zleconych tematycznych darmowych dodatków specjalnych

 
2013-12-31 11:37:53
Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu- przygotowanie posiłków wraz z dostawą (Część I) oraz dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej w Dunkowej, Szkoły Podstawowej w Czatkowicach, Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku i Gimnazjum we Wróblińcu- przygotowanie posiłków wraz z dostawą

 
2013-12-23 12:17:49
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek w jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz

 
2013-12-23 12:16:36
Przebudowa ul. Zielonej w Miliczu

 
2013-12-20 11:32:33
Przebudowa ulicy Wodociągowej od skrzyżowania z ul. Krotoszyńską w Miliczu

 
2013-12-20 11:31:52
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Milicz do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do ośrodków edukacyjnych zapewniających tym uczniom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku

 
2013-12-18 14:34:14
Uporządkowania terenu między blokami przy ulicy Mickiewicza 10-12a w Miliczu

 
2013-12-10 15:24:27
Budowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia polegająca na wykonaniu łącznika, częściowa rozbiórka istniejącego łącznika szkoły oraz przebudowa infrastruktury technicznej

 
2013-12-10 15:23:39
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławoszowice w ul. Kolejowej od skrzyżowania z Nadrzeczną do ul. 3 Maja i w całej ul. 3 Maja

 
2013-12-10 08:56:18
Przebudowa ulic gminnych Odrodzenia i Sycowskiej w Miliczu polegająca na utwardzeniu jezdni, chodników, zjazdów na posesje, uzupełnieniu oświetlenia drogowego, przebudowie infrastruktury technicznej

 
2013-12-03 10:05:02