Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Gminy Milicz ogłasza zapytanie ofertowe na prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Interwencyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 
2013-12-19 15:36:28
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Miliczu, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr 20838/1, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 64/2 AM 17 o powierzchni 2,1513 ha, obręb Milicz

 
2013-12-19 13:13:58
Przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej komórki o powierzchni 7,80 m2 , stanowiącej własność Gminy Milicz, położonej w Miliczu, Rynek 16 (w podwórzu), część działki nr 80/26 AM 6, obręb Milicz, na czas nieoznaczony

 
2013-12-18 14:38:26
Przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej komórki o powierzchni 7,80 m2 , stanowiącej własność Gminy Milicz, położonej w Miliczu, Rynek 16 (w podwórzu), część działki nr 80/26 AM 6, obręb Milicz, na czas nieoznaczony

 
2013-12-18 14:36:42
Publikacja w prasie o zasięgu lokalnym: reklam, ogłoszeń, oświadczeń, apeli, nekrologów i kondolencji, życzeń oraz zleconych tematycznych darmowych dodatków specjalnych

 
2013-12-18 14:35:45
Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim przy ulicy Trzebnickiej 2 oraz budynku gminnego przy pl. ks. E. Waresiaka 7 w Miliczu

 
2013-12-17 15:34:49
Na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

 
2013-12-17 13:29:24
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Miliczu, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr 27863/4, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 19/9 AM 31 o powierzchni 1,3278 ha, obręb Milicz

 
2013-12-17 11:41:06
Zakup oraz dostawa wyposażenia krytego basenu w Miliczu w postaci 2 szt. telewizorów

 
2013-12-13 15:26:58
Zakup oraz dostawa wyposażenia krytego basenu w Miliczu w postaci sprzętu ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy

 
2013-12-13 15:25:47