Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie cenowe - zastawa stołowa Olsza

2018-01-17 15:04:32
Dostawa sprzętu IT(sprzęt komputerowy, multimedialny, cyfrowy)w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2018-01-16 22:03:30
Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

2017-12-28 15:18:37
Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2017-12-23 17:32:07
Dostawa sprzętu IT (sprzęt komputerowy, multimedialny, cyfrowy)w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - unieważnione

2017-12-19 13:30:46
Zapytanie cenowe na zakup oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

2017-11-14 22:36:42
Przewóz uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Milicz na zajęcia realizowane na basenie, na zasadach przewozów regularnych specjalnych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 roku póz. 1907 z późniejszymi zmianami) i opieka nad przewożonymi uczniami w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2018 r.

2017-08-31 15:28:19
Informacja o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej dla rozbudowy SP2 w Miliczu

2017-08-22 13:59:54
Zapytanie cenowe opracowanie i wykonanie tablicy informacyjno pamiątkowej Rozbudowa SP2 wraz z załącznikiem 9 sierpnia

2017-08-09 10:36:50
Dostawa i montaż klimatyzatora w kuchni świetlicy wiejskiej w m. Sławoszowice

2017-07-27 11:46:30