Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn”

2017-03-23 13:33:26
WYkaszanie - Stawiec

2017-03-22 15:21:23
Zapytanie cenowe na świadczenie usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milicz. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2017.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest".

2017-03-22 14:40:50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Poradowie w Gminie Milicz

2017-03-21 13:55:58
Gospodarz parku - zapytanie cenowe - Sułów

2017-03-21 10:38:41
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu - nadzór

2017-03-20 15:22:19
Zapytanie cenowe - Ruda Milicka - wykaszanie

2017-03-16 15:08:23
Przegląd roczny gminnych placów zabaw

2017-03-09 13:50:08
Przeprowadzenie programu konsultacyjnego z mieszkańcami na potrzeby realizacji projektu pn. „Nasze podwórka” – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza”:

2017-02-21 18:16:09
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z chodnikami w rejonie ul. Kamiennej i Spółdzielczej (nr działki 113,175,185/17 AM 24) dla obszaru określonego w zał. nr 1

2017-02-01 12:49:02