Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej jednostronnej na potrzeby zadania: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 RPO WD na lata 2014-2020

2019-02-11 00:04:02
Przedmiotem zamówienia jest przewóz i opieka nad przewożonymi uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Milicz na zajęcia realizowane na pływalni Milicka Fala mieszczącej się w Miliczu przy ul. Kombatantów 3, na zasadach przewozów regularnych specjalnych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., póz. 2200) od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r.

2018-10-25 13:59:43
Zakup AGD dla sołectw

2018-10-05 15:14:38
Zapytanie cenowe II pn.: wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-09-18 09:39:39
Wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-08-30 14:27:32
Zapytanie cenowe na opracowanie, wykonanie i montaż trzech tablic stałych jednostronnych na potrzeby operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-08-30 11:21:19
Zapytanie cenowe agd Grabówka

2018-08-24 14:44:31
Przewóz i opieka nad przewożonymi uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Milicz na zajęcia realizowane na pływalni Milicka Fala mieszczącej się w Miliczu przy ul. Kombatantów 3

2018-08-16 14:09:54
Zapytanie na przeprowadzenie programu informacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na potrzeby projektu pn. „Projekt pn. „Milicz odNowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz”

2018-08-14 18:04:55
Zapytanie cenowe na wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-07-27 13:00:51