Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup oraz dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia ćwiczeń w trakcie Ekowarsztatów w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2018-04-26 16:51:59
Dostawa do sołectwa Sułów - świetlica wiejska, gmina Milicz: Kuchnia AMICA 618CE3.434HTaKDQ-1 szt. Zmywarka AMICA ZWM 628IED - l szt.

2018-04-26 15:06:18
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA opracowanie koncepcji pomnika nawiązującego do 100-lecia odzyskania niepodległości przy pl. ks.Waresiaka w Miliczu wraz z planem zagospodarowania terenu wokół pomnika

2018-04-26 12:07:06
Zakup kosiarki dla sołectwa Łąki

2018-04-23 13:30:38
Gospodarz parku w Sułowie

2018-04-23 13:30:15
Zapytanie nieważnione / Usługa transportu uczestników/uczestniczek projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” ”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

2018-04-18 00:07:35
Zapytanie ofertowe na usługę transportu uczestników/uczestniczek projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

2018-04-18 00:05:35
Na usługę wykaszania i uporządkowania ( usunięcie na własny koszt ściętej trawy) z działek gminnych obręb Stawiec

2018-04-12 14:56:12
Zapytanie cenowe na świadczenie usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milicz. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2018 – zadnie dofinansowane z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2018-04-06 11:24:41
Zapytanie ofertowe na usługi ratowniczych badań archeologicznych oraz prowadzenie stałego nadzoru archeologicznego niezbędnego do realizacji inwestycji rewitalizacyjnych

2018-03-21 14:55:20