Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Milicz”

2017-07-07 18:03:32
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na boisku do koszykówki o wymiarach 15 x 10 m na placu zabaw w m. Sławoszowice, gmina Milicz (fundusz sołecki)

2017-06-23 11:44:27
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czatkowice zgodnie z przedmiarem i opisem robót

2017-06-19 12:50:28
Pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego nad realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności i rozwój oferty Ośrodka Kultury w Miliczu poprzez nowoczesne wyposażenie, przebudowę istniejącego budynku oraz budowę budynku gospodarczo-garażowego i parkingu”

2017-06-14 13:51:22
Nowy Zamek remont sanitariatów

2017-06-01 11:22:06
Remont elewacji świetlic w Młodzianowie i Dunkowej

2017-05-31 14:10:39
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia prac analitycznych na potrzeby projektu pn: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”

2017-05-30 22:26:08
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Sulimierz dz. 181 AM1 obręb Sulimierz gm. Milicz

2017-05-18 14:56:07
Zapytanie cenowe na zestawy biesiadne dla Świętoszyna

2017-05-08 14:43:57
Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boisku do koszykówki na placu zabaw w m. Sławoszowice

2017-04-24 13:54:57