Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa dostępności i rozwój oferty Ośrodka Kultury w Miliczu poprzez nowoczesne wyposażenie, przebudowę istniejącego budynku oraz budowę budynku gospodarczo-garażowego i parkingu”

2017-04-12 15:13:10
Wykonanie prac projektowych wraz z wykonaniem ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) na potrzeby nawadniania tymczasowego boiska do piłki nożnej w „Parku Wiejskim” w miejscowości Świętoszyn w gminie Milicz (działki nr 61/2 AM-1 i 62/1 AM-2 obręb Świętoszyn, gmina Milicz) – formuła „zaprojektuj i wybuduj”

2017-04-12 14:42:22
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Miliczu- Łącznik ul. Zamkowa-Krotoszyńska

2017-04-12 09:03:02
Przeprowadzenie bieżących napraw i konserwacji urządzeń zabawowych

Błędnie podano informację o terminie składania ofert, prawidłowy termin to 19.04.2017 r., pozostałe dane bez zmian.

2017-04-11 09:57:35
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn”

2017-04-05 14:32:14
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Olsza oraz budowa zbiornika bezodpływowego zgodnie z dokumentacjąprojektową i przedmiarem robót

2017-04-05 11:09:07
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Poradowie w Gminie Milicz

2017-04-05 11:06:52
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu - nadzór inwestorski

2017-04-04 13:12:31
Zapytanie cenowe na świadczenie usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Milicz. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2017.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚIGW p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest".

2017-04-04 10:06:14
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu - nadzór

2017-04-03 13:58:29