Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie cenowe na zakup oraz dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

2017-11-14 22:36:42
Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania MILICKI RYNEK JAKO BEZPIECZNE CENTRUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

2017-11-08 11:03:16
Przewóz uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Milicz na zajęcia realizowane na basenie, na zasadach przewozów regularnych specjalnych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 roku póz. 1907 z późniejszymi zmianami) i opieka nad przewożonymi uczniami w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2018 r.

2017-08-31 15:28:19
Informacja o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej dla rozbudowy SP2 w Miliczu

2017-08-22 13:59:54
Zapytanie cenowe opracowanie i wykonanie tablicy informacyjno pamiątkowej Rozbudowa SP2 wraz z załącznikiem 9 sierpnia

2017-08-09 10:36:50
Dostawa i montaż klimatyzatora w kuchni świetlicy wiejskiej w m. Sławoszowice

2017-07-27 11:46:30
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Milicz”

2017-07-07 18:03:32
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na boisku do koszykówki o wymiarach 15 x 10 m na placu zabaw w m. Sławoszowice, gmina Milicz (fundusz sołecki)

2017-06-23 11:44:27
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czatkowice zgodnie z przedmiarem i opisem robót

2017-06-19 12:50:28
Pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego nad realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności i rozwój oferty Ośrodka Kultury w Miliczu poprzez nowoczesne wyposażenie, przebudowę istniejącego budynku oraz budowę budynku gospodarczo-garażowego i parkingu”

2017-06-14 13:51:22