Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup AGD dla sołectw

2018-10-05 15:14:38
Zapytanie cenowe II pn.: wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-09-18 09:39:39
Wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-08-30 14:27:32
Zapytanie cenowe na opracowanie, wykonanie i montaż trzech tablic stałych jednostronnych na potrzeby operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2018-08-30 11:21:19
Zapytanie cenowe agd Grabówka

2018-08-24 14:44:31
Przewóz i opieka nad przewożonymi uczniami szkół prowadzonych przez Gminę Milicz na zajęcia realizowane na pływalni Milicka Fala mieszczącej się w Miliczu przy ul. Kombatantów 3

2018-08-16 14:09:54
Zapytanie na przeprowadzenie programu informacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży na potrzeby projektu pn. „Projekt pn. „Milicz odNowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz”

2018-08-14 18:04:55
Zapytanie cenowe na wykonanie i montaż elementów małej architektury na potrzeby operacji Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”

2018-07-27 13:00:51
Agd dla Henrykowic

2018-07-25 15:18:22
„Zapytanie cenowe na zakup patelni elektrycznej dla Miłosławic”

2018-07-10 12:51:59