Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie cenowe na zakup ławek dla Baranowic

2018-06-22 15:25:40
Zakup agd dla Czatkowic i Sławoszowic

2018-06-21 15:01:35
Opracowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych na potrzeby zadania: „Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.1 RPO WD na lata 2014-2020"

2018-06-19 14:18:01
Opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej jednostronnej na potrzeby zadania: „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 RPO WD na lata 2014-2020”

2018-06-19 14:09:33
Opracowanie, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych na potrzeby zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 RPO WD na lata 2014-2020

2018-06-12 10:36:03
Zapytanie cenowe na ławki i parasole - Wielgie Milickie

2018-06-11 13:53:45
Zakup lodówki dla Miłosławic

2018-05-17 15:00:33
Zakup agd dla Sułowa

2018-05-09 09:35:38
Zapytanie ofertowe na usługę transportu uczestników/uczestniczek projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

2018-05-04 10:16:32
Zakup oraz dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia ćwiczeń w trakcie Ekowarsztatów w ramach projektu pn. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2018-04-26 16:51:59