Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nowy Zamek remont sanitariatów

2017-05-18 14:57:03
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Sulimierz dz. 181 AM1 obręb Sulimierz gm. Milicz

2017-05-18 14:56:07
Zapytanie cenowe na zestawy biesiadne dla Świętoszyna

2017-05-08 14:43:57
Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boisku do koszykówki na placu zabaw w m. Sławoszowice

2017-04-24 13:54:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa dostępności i rozwój oferty Ośrodka Kultury w Miliczu poprzez nowoczesne wyposażenie, przebudowę istniejącego budynku oraz budowę budynku gospodarczo-garażowego i parkingu”

2017-04-12 15:13:10
Wykonanie prac projektowych wraz z wykonaniem ujęcia wody podziemnej (studni głębinowej) na potrzeby nawadniania tymczasowego boiska do piłki nożnej w „Parku Wiejskim” w miejscowości Świętoszyn w gminie Milicz (działki nr 61/2 AM-1 i 62/1 AM-2 obręb Świętoszyn, gmina Milicz) – formuła „zaprojektuj i wybuduj”

2017-04-12 14:42:22
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Miliczu- Łącznik ul. Zamkowa-Krotoszyńska

2017-04-12 09:03:02
Przeprowadzenie bieżących napraw i konserwacji urządzeń zabawowych

Błędnie podano informację o terminie składania ofert, prawidłowy termin to 19.04.2017 r., pozostałe dane bez zmian.

2017-04-11 09:57:35
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świętoszyn”

2017-04-05 14:32:14
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Olsza oraz budowa zbiornika bezodpływowego zgodnie z dokumentacjąprojektową i przedmiarem robót

2017-04-05 11:09:07