Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

2018-01-10 14:21:25
Rejestr Uchwał od numeru 1 do 75

2017-09-18 13:06:41
UCHWAŁA NR LXVI/302/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2014 rok

 
2014-11-20 13:08:04
UCHWAŁA NR LXVI/303/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2014-2022

 
2014-11-20 13:05:48
UCHWAŁA NR LXVII/305/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2014-2022

 
2014-11-04 09:26:38
UCHWAŁA Nr LXVII/304/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

 
2014-11-04 09:25:16
Uchwala nr LXIV/294/2014 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 września 2014 w sprawie wniosku o odwołanie Sołtysa Sołectwa Godnowa

 
2014-10-17 12:40:49
UCHWAŁA NR LXV/301/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 3 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2014-2022

 
2014-10-17 12:22:23
UCHWAŁA NR LXV/300/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 3 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2014 rok

 
2014-10-17 12:20:20
UCHWAŁA NR LXIV/299/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 września 2014 r, w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
2014-10-17 12:19:15