Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIV/93/2012 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na niepodjęcie stosownych działań przez Burmistrza Gminy Milicz

2018-08-30 12:16:28
UCHWAŁA NR XXXII/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 listopada 2012 r. W sprawie rozpatrzenia skargi ... na działalność Burmistrza Gminy Milicz

2018-08-30 12:15:54
UCHWAŁA NR XXXIV/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na burmistrza Pawła Wybierałę dotyczącej nieruchomości przy ul. Rynek 18 w Miliczu.

2018-08-30 12:15:06
UCHWAŁA Nr LVI/263/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

2018-01-10 14:21:25
Rejestr Uchwał od numeru 1 do 75

2017-09-18 13:06:41
UCHWAŁA NR LXVI/302/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2014 rok

 
2014-11-20 13:08:04
UCHWAŁA NR LXVI/303/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2014-2022

 
2014-11-20 13:05:48
UCHWAŁA NR LXVII/305/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2014-2022

 
2014-11-04 09:26:38
UCHWAŁA Nr LXVII/304/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

 
2014-11-04 09:25:16
Uchwala nr LXIV/294/2014 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 września 2014 w sprawie wniosku o odwołanie Sołtysa Sołectwa Godnowa

 
2014-10-17 12:40:49