zasady 

 
  

Zasady wspierania sołtysów

 

 

I.           Zmiana zasad naliczania i wysokości diet

 

II.          Wprowadzenie komórkowych telefonów służbowych dla sołtysów z limitem wydatków

 

III.         Zapewnienie w sołectwach łączy internetowych jako łączy służbowych

 

IV.         Urealnienie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

 

V.          Bezpłatne szkolenia związane z projektowanymi do przekazania zadaniami według potrzeb indywidualnych

 

VI.         Przygotowanie wzorów dokumentów, w tym umów będących w potencjalnym użyciu sołtysów

 

VII.        Doradztwo i wsparcie Urzędu Miejskiego we wszystkich sprawach poprzez konstrukcję jednoznacznie określonych zadań na wyznaczonych stanowiskach pracowniczych

 

VIII.       System asystentów sołectw      

 

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Cezary Kociński
Czas wytworzenia: 2011-08-19 15:13:30
Czas publikacji: 2011-08-19 15:13:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak