Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LXVI/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz

2018-10-04 11:09:41
UCHWAŁA NR LXVI/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:08:29
UCHWAŁA NR LXVI/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Milicza

2018-10-04 11:07:42
UCHWAŁA NR LXV/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-10-04 11:04:25
UCHWAŁA NR LXV/356/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:03:35
UCHWAŁA NR LXV/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-10-04 11:00:57
UCHWAŁA NR LXV/354/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:59:25
UCHWAŁA NR LXV/353/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:58:25
UCHWAŁA NR LXIV/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

2018-09-17 13:30:13
Uchwala Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i Gminy Milicz

2018-08-30 12:13:44