Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala Nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz

2019-01-10 15:27:53
UCHWAŁA NR LXVIII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-10-25 14:02:01
UCHWAŁA NR LXVIII/362/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-25 14:01:05
UCHWAŁA NR LXVII/361/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Milicz"

2018-10-19 15:05:08
UCHWAŁA NR LXVI/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz

2018-10-04 11:09:41
UCHWAŁA NR LXVI/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:08:29
UCHWAŁA NR LXVI/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Milicza

2018-10-04 11:07:42
UCHWAŁA NR LXV/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-10-04 11:04:25
UCHWAŁA NR LXV/356/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:03:35
UCHWAŁA NR LXV/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-10-04 11:00:57
UCHWAŁA NR LXV/354/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:59:25
UCHWAŁA NR LXV/353/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:58:25
UCHWAŁA NR LXIV/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

2018-09-17 13:30:13
Uchwala Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i Gminy Milicz

2018-08-30 12:13:44
UCHWAŁA NR LXIII/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców

2018-08-10 11:45:44
UCHWAŁA NR LXIII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Mostowej i Działkowej w Miliczu

2018-08-10 11:44:29
UCHWAŁA NR LXIII/349/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-08-10 11:43:21
UCHWAŁA NR LXIII/348/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Milicz

2018-08-10 11:42:30
UCHWAŁA NR LXII/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej

2018-08-02 13:36:27
UCHWAŁA NR LXII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-08-02 13:35:40
UCHWAŁA NR LXII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-08-02 13:34:35
UCHWAŁA NR LX/344/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-08-02 13:31:53
UCHWAŁA NR LX/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Mostowej i Działkowej w Miliczu

2018-08-02 13:31:06
UCHWAŁA NR LX/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Miliczu

2018-08-02 13:30:12
UCHWAŁA NR LX/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz

2018-08-02 13:29:19
UCHWAŁA NRLIX/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-06-21 14:35:15
UCHWAŁA NR LIX/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-06-21 14:33:55
UCHWAŁA NR LVIII/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-06-21 14:30:58
UCHWAŁA NR LVIII/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-06-21 14:30:09
UCHWAŁA NR LVIII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-06-21 14:29:08