Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLVIII/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

2017-12-15 14:37:01
UCHWAŁA NR XLVIII/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Milicz

2017-12-15 14:35:46
UCHWAŁA NR XLVII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rawickiej i Krotoszyńskiej w Miliczu

2017-12-15 14:34:23
UCHWAŁA NR XLVII/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Strażackiej oraz ulic Działkowej i Kuźniczej w Miliczu

2017-12-15 14:33:17
UCHWAŁA NRXLVII/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu

2017-12-15 14:32:21
UCHWAŁA NRXLV/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2032

2017-10-26 13:36:20
UCHWAŁA NR XLV/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-10-26 13:33:39
Apel Nr XLIV/2/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 3 pazdziemika 2017 r. do Zarzadu Spolki PGK „Dolina Baryczy" sp. z o.o.

2017-10-06 08:59:55
UCHWAŁA NR XLIII/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2032

2017-09-19 11:54:09
UCHWAŁA NR XLIII/282/2017 RAJDY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-09-19 11:51:01