Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LXV/354/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:59:25
UCHWAŁA NR LXV/353/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych

2018-10-04 10:58:25
UCHWAŁA NR LXIV/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

2018-09-17 13:30:13
Uchwala Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i Gminy Milicz

2018-08-30 12:13:44
UCHWAŁA NR LXIII/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców

2018-08-10 11:45:44
UCHWAŁA NR LXIII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Mostowej i Działkowej w Miliczu

2018-08-10 11:44:29
UCHWAŁA NR LXIII/349/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-08-10 11:43:21
UCHWAŁA NR LXIII/348/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Milicz

2018-08-10 11:42:30
UCHWAŁA NR LXII/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej

2018-08-02 13:36:27
UCHWAŁA NR LXII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-08-02 13:35:40