Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

 
2015-03-31 11:47:24
UCHWAŁA NR VIII/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
2015-03-31 11:46:33
UCHWAŁA Nr VIII/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU Z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany ochwaty o udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

 
2015-03-31 11:45:35
UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2022

 
2015-03-31 11:44:03
UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie winian budżetu Gminv Milicz na 2015 rok

 
2015-03-31 11:42:12
UCHWAŁA Nr VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowej ceny za odprowadzanie ścieków

 
2015-03-05 14:43:37
UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY MJEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Milicz do stowarzyszenia Związek Miast Polskich i delegowania przedstawiciela Gminy Milicz do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

 
2015-03-05 14:41:41
UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
2015-03-05 14:40:16
UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego

 
2015-03-05 14:38:33
UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-03-05 14:34:52