Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego

 
2015-07-20 13:03:22
Uchwala Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy Milicz uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 
2015-07-20 13:02:06
UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Milicka Dużą Rodzina"

 
2015-07-20 13:00:00
UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 17 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milicz w 2015 r."

 
2015-07-20 12:59:12
UCHWAŁA NR XV/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
2015-07-20 12:58:21
UCHWAŁA NR XV/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wskazania upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2015-07-20 12:57:10
Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/183/04 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego w obrębach; Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

 
2015-07-13 13:49:21
Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2014 rok

 
2015-07-13 10:32:39
Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milicz oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

 
2015-07-13 10:32:02
Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015 - 2028

 
2015-07-13 10:28:09