Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LXII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-08-02 13:34:35
UCHWAŁA NR LX/344/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-08-02 13:31:53
UCHWAŁA NR LX/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż ul. Mostowej i Działkowej w Miliczu

2018-08-02 13:31:06
UCHWAŁA NR LX/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Miliczu

2018-08-02 13:30:12
UCHWAŁA NR LX/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz

2018-08-02 13:29:19
UCHWAŁA NRLIX/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-06-21 14:35:15
UCHWAŁA NR LIX/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-06-21 14:33:55
UCHWAŁA NR LVIII/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-06-21 14:30:58
UCHWAŁA NR LVIII/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-06-21 14:30:09
UCHWAŁA NR LVIII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-06-21 14:29:08