Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2028

 
2015-06-23 13:40:01
UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-06-23 13:37:51
Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Milicz

 
2015-06-23 13:36:33
UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu

 
2015-06-23 13:33:47
UCHWAŁA NR XIII/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 r. W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2015-06-23 13:32:53
UCHWAŁA NR XIII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2015-06-23 13:31:55
UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/98/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 marca 2008 roku, zmienionej Uchwalą Nr XI/48/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-06-03 11:03:42
UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/233/05 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie emisji obligacji

 
2015-06-03 11:02:40
UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 maja 2010r., zmienionej Uchwałą Nr LYI/306/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010r. oraz Uchwalą Nr XI/49/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 maja 2015r. w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-06-03 11:01:15
UCHWAŁA NR XII/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/38/ll Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmienionej Uchwalą Nr XI/50/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 maja 2015 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-06-03 11:00:18