Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Milicz"

 
2015-05-22 13:02:07
UCHWAŁA NRXI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2028

 
2015-05-22 13:00:47
UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-05-22 12:59:09
UCHWAŁA Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w powiecie milickim

 
2015-05-22 12:58:05
UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XL/210/2013 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji

 
2015-05-22 12:56:27
UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/120/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji

 
2015-05-22 12:55:33
UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/38/ll Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:54:46
UCHWAŁA NR XI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 maja 2010 r., zmienionej Uchwalą Nr LVI/306/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:53:27
UCHWAŁA NR XI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/98/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:51:34
Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Milicka Duża Rodzina" z dnia 19 maja 2015 r.

 
2015-05-22 12:50:12