Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sławoszowice z dnia 6 marca 2015r.

 
2015-05-07 15:12:51
UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowy Zamek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustawienia znaków drogowych w sołectwie Nowy Zamek

 
2015-05-07 15:11:26
UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milicz w 2015 r.

 
2015-05-07 15:10:01
UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU Z DNIA 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

 
2015-05-07 15:08:44
UCHWAŁA Nr IX/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 
2015-05-07 15:07:45
Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Milicz

 
2015-03-31 11:49:58
UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

 
2015-03-31 11:48:45
UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

 
2015-03-31 11:47:24
UCHWAŁA NR VIII/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
2015-03-31 11:46:33
UCHWAŁA Nr VIII/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU Z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany ochwaty o udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

 
2015-03-31 11:45:35