Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr VI/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
2015-02-04 13:21:22
UCHWAŁA Nr VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ w MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 
2015-02-04 13:20:11
Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu

 
2015-02-04 13:18:28
UCHWAŁA Nr VI/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu

 
2015-02-04 13:17:30
UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa

 
2015-02-04 13:16:06
UCHWAŁA NR V/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2014 rok

 
2015-01-07 14:51:29
UCHWAŁA NR IV/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Milicz

 
2015-01-07 14:50:27
UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 
2015-01-07 14:45:15
UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

 
2015-01-07 14:43:19
UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/202/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad; sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
2015-01-07 14:42:22