Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2022

 
2015-03-31 11:44:03
UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie winian budżetu Gminv Milicz na 2015 rok

 
2015-03-31 11:42:12
UCHWAŁA Nr VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowej ceny za odprowadzanie ścieków

 
2015-03-05 14:43:37
UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY MJEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Milicz do stowarzyszenia Związek Miast Polskich i delegowania przedstawiciela Gminy Milicz do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

 
2015-03-05 14:41:41
UCHWAŁA NR VII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
2015-03-05 14:40:16
UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego

 
2015-03-05 14:38:33
UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-03-05 14:34:52
UCHWAŁA NR VII/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Milicz

 
2015-03-05 14:32:10
UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Milicz na lata 2014-2017 z perspektywa do roku 2021

 
2015-03-05 14:28:25
UCHWAŁA NRVI/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Milicz

 
2015-02-04 13:29:05