Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 
2015-01-07 14:45:15
UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

 
2015-01-07 14:43:19
UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/202/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad; sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
2015-01-07 14:42:22
UCHWAŁA Nr IV/12/2014 RADY MIEJSKIEJ w MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 
2015-01-07 14:40:57
UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej drugiej kadencji

 
2015-01-07 14:39:49
UCHWAŁA NR IV/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia spośród radnych Rady Miejskiej w Miliczu kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 
2015-01-07 14:38:49
UCHWAŁA NR IV/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miliczu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 
2015-01-07 14:36:41
UCHWAŁA NR IV/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
2015-01-07 14:35:46
UCHWAŁA NR IV/7/2014 RADY MIEJSKIEJ w MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Milicz w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
2015-01-07 14:34:50
UCHWAŁA NR IV/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
2015-01-07 14:33:48