Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2017-07-07 17:42:56
UCHWAŁA NR XLII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2017-07-07 17:40:45
UCHWAŁA NR XLII/269/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-07-07 17:38:23
UCHWAŁA NR XLII/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Milicz

2017-07-07 17:37:04
UCHWAŁA NR XLII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-07-07 17:34:49
UCHWAŁA NR XLI/266/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. iv sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Milicz

2017-05-30 13:34:28
UCHWAŁA NR XLI/265/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2032

2017-05-30 13:32:57
Uchwala Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji

2017-05-30 13:32:06
UCHWAŁA NR XLI/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Orlikowi Lekkoatletycznemu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu

2017-05-30 13:31:10
UCHWAŁA NR XLI/262/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego i regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Miliczu

2017-05-30 13:29:43