Schemat Organizacyjny 

 

 

 

Wykaz Pracowników Urzędu

 

 

 

L.p.


Wydział


Osoby


Kompetencje

Telefon

Nr pokoju

1

Sekretarz

Dariusz Moczulski

Sekretarz

713804331

42

2

Wydział Finansowo-Budżetowy

Tadeusz Ciesielski
(kierownik)
Andrzej Kotlicki
(z-ca kierownika)
Bocheńska Joanna
Brdys Anna
Demeńczuk Kamil
Grzywacz Mirosława
Hołobyn Ewa
Kędzia Liliana
Kłosowska Katarzyna
Kokot Małgorzata
Kuzaj Mariola
Masłowski Robert
Miękus Ewa
Zając Maciej

Skarbnik

Egzekucja należności

Księgowość budżetowa
Akcyza, fakturowanie, podatek VAT
Księgowość budżetowa
Podatki
Egzekucja opłat za odpady komunalne
Księgowość budżetowa
Płace
Księgowość budżetowa
Podatki
Księgowość budżetowa
Księgowość budżetowa
Egzekucja należności

713804340

713804344

713804345
713804346
713804342
713804332
713804374
713804390
713804341
713804351
713804343
713804372
713804346
713804344

18

20

21
22
17
19
19
16
16
17
19
21
22
20

3

Wydział Organizacyjny

Katarzyna Paluszkiewicz
(kierownik)

Dudkowiak Małgorzata
Gajzler Robert
Grobelny Sławomir
Góral Paweł
Jakubowska Anna
Majer Paweł
Marek Dorota
Pająk Agnieszka
Sobieraj Sylwia
Strychowska Gabriela

 

 

Obsługa Biura Rady Miejskiej
Punkt Informacji
Kierowca samochodu służbowego
Zaopatrzenie
Rejestracja działalności gospodarczej
Informatyk
Dodatki mieszkaniowe
Kadry
Punkt Informacji
Punkt Informacji

713804397


713804336
713804373
713804316
713804321
713804321
713804378
713804370
713804320
713804348
713804348

34


2
15
60
25
25
25
8
26
15
15

4

Wydział Planowania Przestrzennego

Zdzisław Ciężki
(kierownik)
Nowak Jarosław
Raburski Eugeniusz
Wojczuk-Kokot Iwona
Żochowska Małgorzata

Planowanie przestrzenne

Budynki place zabaw
Mieszkania komunalne place zabaw
Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne

713804311

713804312
713804312
713804379
713804385

55

54
54
54
54

5

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Romana Witecka
(kierownik)
Plewka Arleta
Zamirski Janusz
Bogucka Teresa
Raczek Andrzej

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Mieszkania komunalne
Mieszkania komunalne

713804302

713804303
713804303
713804301
713804301

44

45
45
43
43

6

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ewa Bezpałko-Szmigiel
(kierownik)
Choma Dariusz
Kida Monika
Milian Krzysztof
Olejniczak Zbigniew
Pater Marta
Reszelski KrzysztofGospodarka komunalna
Odpady komunalne
Ochrona środowiska i gruntów rolnych
Gospodarka komunalna
Odpady komunalne
Ochrona środowiska i gruntów rolnych

713804381

713804386
713804337
713804391
713804306
713804337
713804306

62

11
24
11
12
24
12

7

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Dariusz Duszyński
(kierownik)
Michał Gołąb
(z-ca kierownika)
Bajka Barbara
Kowalska Katarzyna
Kusch Halina
Mróz Emilia
Ulatowska Weronika
Wichrzycka Magdalena

Współpraca z sołectwami
Oświata
Profilaktyka, zdrowie,zabytki
Oświata
Oświata
Współpraca z organizacjami

713804315

713804313

713804375
713804376
713804393
713804380
713804316
713804380

57

61

58
60
58
61
60
61

8

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewa Szóstak
(kierownik)
Hupało Mirosława
Jeziorska Liliana
Mikołajczyk Elżbieta
Wołk Wioletta ½ etatuDowody osobiste
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Ewidencja ludności

713804323

713804328
713804324
713804328
713804324

27

32
27
32
27

9

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Monika Miziniak
Sandra Szcześniak  
Andrzej Pilecki
Halina Rozmarynowicz
Monika Grabka
Magdalena Szymanowska
Beata Czech
Agata Ogrodnik
Joanna Nakonieczna
Sławomir Obrzut

Kierownik Wydziału
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne - opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze
Punkt obsługi świadczeń rodzinnych
Punkt obsługi świadczeń rodzinnych

713804355
713804350
713804350
713804366
713804366
713804358
713804361
713804361
713804356
713804356

9
10
10
14
14
12
12
12
6
6


10

Urząd Stanu Cywilnego

Danuta Pudłowska
(kierownik)
Helena Gładkowska
(z-ca kierownika)
Wioletta Wołk ½ etatu
(z-ca kierownika)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

713804333

713804333

713804324

40

40

27

11

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Łukasz Rokita
(kierownik)
Maja Jeż
(z-ca kierownika)
Filipiak Jarosław
Krysztofiak Dominika
Mielnik Daniel
Morcinek Wiesława
Piotrowska Eliza
Stojewski Michał
Szczepaniak Stanisława
Tatarek Tomasz

Inwestycje

Pozyskiwanie Funduszy

Inwestycje
Pozyskiwanie funduszy
Oświetlenie drogowe, tereny zielone
Inwestycje
Pozyskiwanie Funduszy
Inwestycje
Utrzymanie dróg
Zamówienia publiczne

713804387

713804309

713804304
713804308
713804383
713804304
713804308
713804384
713804307
713804357

51

53

49
52
48
49
52
49
48
63

12

Samodzielne Stanowiska

Barańska Dorota
Duda Grzegorz
Sobańska Helena
Zbierant Krystian
Karecka Sara

Bezpieczeństwo Informacji
Zarządzanie kryzysowe i obronność
Kontrola wewnętrzna
Asystent
Asystent (obsługa sekretariatu)

713804363
713804329
713804363
713804314
713804335

69
30
69
34
34

 

Załączniki

Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym

Data: 2015-11-19 08:35:30 Rozmiar: 10.54M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 10999
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Gminy Milicz
Czas wytworzenia: 2015-12-04 09:29:48
Czas publikacji: 2017-02-14 14:56:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak