Schemat Organizacyjny 

 
 

 

Wykaz Pracowników Urzędu

 

 

 

L.p.


Wydział


Osoby


Kompetencje

Telefon

Nr pokoju

1

Sekretarz

Dariusz Moczulski

Sekretarz

713804331

42

2

Wydział Finansowo-Budżetowy

Małgorzata Kokot
Kędzia Liliana (kierownik)
Andrzej Kotlicki
(z-ca kierownika)
Bocheńska Joanna
Brdys Anna
Demeńczuk Kamil
Grzywacz Mirosława
Hołobyn Ewa
Kłosowska Katarzyna
Kuzaj Mariola
Masłowski Robert
Miękus Ewa
Zając Maciej

Skarbnik

Egzekucja należności

Księgowość budżetowa
Akcyza, fakturowanie, podatek VAT
Księgowość budżetowa
Podatki
Egzekucja opłat za odpady komunalne
Płace
Podatki
Księgowość budżetowa
Księgowość budżetowa
Egzekucja należności

713804340
713804390
713804325

713804351
713804346
713804342
713804332
713804374
713804341
713804343
713804372
713804346
713804344

24
16
21

21
22
17
19
19
16
19
21
22
20

3

Wydział Organizacyjny

Katarzyna Paluszkiewicz
(kierownik)

Alicja Zając
Gajzler Robert
Grobelny Sławomir
Elżbieta Kaczor
Majer Paweł
Marek Dorota
Pająk Agnieszka
Karolina Sip

 

 

Obsługa Biura Rady Miejskiej
Punkt Informacji
Kierowca samochodu służbowego
Rejestracja działalności gospodarczej
Informatyk
Dodatki mieszkaniowe
Kadry
Punkt Informacji

713804397

713804336
713804373
713804316
713804321
713804378
713804370
713804320
713804348

34

2
15
60
25
25
8
26
15

4

Wydział Planowania Przestrzennego

Zdzisław Ciężki
(kierownik)
Nowak Jarosław
Raburski Eugeniusz
Wojczuk-Kokot Iwona
Żochowska Małgorzata

Planowanie przestrzenne

Budynki place zabaw
Mieszkania komunalne place zabaw
Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne

713804311

713804312
713804312
713804379
713804385

55

54
54
54
54

5

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Romana Witecka
(kierownik)
Plewka Arleta
Zamirski Janusz
Bogucka Teresa
Raczek Andrzej

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Mieszkania komunalne
Mieszkania komunalne

713804302

713804303
713804303
713804301
713804301

44

45
45
43
43

6

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ewa Bezpałko-Szmigiel
(kierownik)
Maja Trafankowska
Kida Monika
Milian Krzysztof
Olejniczak Zbigniew
Pater Marta
Reszelski KrzysztofInicjatywa lokalna
Odpady komunalne
Ochrona środowiska i gruntów rolnych
Gospodarka komunalna
Odpady komunalne
Ochrona środowiska i gruntów rolnych

713804381

713804306
713804337
713804391
713804306
713804337
713804306

62

58
24
60
58
24
60

7

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Dariusz Duszyński
(kierownik)

Aleksandra Wencek
Bajka Barbara
Czerniecka Katarzyna
Kusch Halina
Mróz Emilia
Agnieszka Kołkowska
Wichrzycka Magdalena
Sylwia Sobieraj
Promocja
Współpraca z sołectwami
Oświata
Profilaktyka, zdrowie,zabytki
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Oświata
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z sołectwami

713804315


713804313
713804375
713804376
713804393
713804359
713804316
713804380
713804313

68


64
66
71
66
67
71
67
64

8

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewa Szóstak
(kierownik)
Hupało Mirosława
Jeziorska Liliana
Jurczak Jolanta
Wołk Wioletta ½ etatuDowody osobiste
Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Ewidencja ludności

713804323

713804328
713804324
713804328
713804324

27

32
27
32
27

9

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Monika Miziniak
Sandra Szcześniak  
Andrzej Pilecki
Halina Rozmarynowicz
Monika Grabka
Magdalena Szymanowska
Beata Czech
Agata Ogrodnik
Joanna Nakonieczna
Sławomir Obrzut

Kierownik Wydziału
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne - opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze
Punkt obsługi świadczeń rodzinnych
Punkt obsługi świadczeń rodzinnych

713804355
713804350
713804350
713804366
713804366
713804358
713804361
713804361
713804356
713804356

9
10
10
14
14
12
12
12
6
6


10

Urząd Stanu Cywilnego

Danuta Pudłowska
(kierownik)
Helena Gładkowska
(z-ca kierownika)
Wioletta Wołk ½ etatu
(z-ca kierownika)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

713804333

713804333

713804324

40

40

27

11

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Łukasz Rokita
(kierownik)
Maja Jeż
(z-ca kierownika)
Filipiak Jarosław
Krysztofiak Dominika
Mielnik Daniel
Morcinek Wiesława
Piotrowska Eliza
Stojewski Michał
Gręda Marcin
Tomasz Tatarek

Inwestycje

Pozyskiwanie Funduszy

Inwestycje
Pozyskiwanie funduszy
Utrzymanie dróg i oświetlenia drogowego
Inwestycje
Pozyskiwanie Funduszy
Inwestycje
Utrzymanie dróg
Zamówienia publiczne

713804387

713804309

713804304
713804308
713804383
713804304
713804308
713804384
713804307
713804357

51

53

49
52
48
49
52
49
48
63

12

Samodzielne Stanowiska

Barańska Dorota
Kondratowicz Agata
Sobańska Helena
Herl Paweł
Klejewski Paweł

Bezpieczeństwo Informacji
Zarządzanie kryzysowe i obronność
Kontrola wewnętrzna
Nadzór właścicielski
BHP

713804363
713804329
713804363
713804314
713804321

69
30
69
63
25

 

Załączniki

Regulamin Organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym

Data: 2015-11-19 08:35:58 Rozmiar: 10.54M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 17108
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Gminy Milicz
Czas wytworzenia: 2015-12-04 09:29:48
Czas publikacji: 2018-11-30 09:27:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak