Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu grantowego pn. „Małe granty” na wsparcie projektów lokalnych w ramach projektu pn. ”Milicz OdNowa - wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

"MAŁE GRANTY " - KONKURS organizowany jest w ramach projektu pn. ”Milicz odNowa - wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2018-04-26 08:39:03
Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP

Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP.

2017-11-13 14:34:37
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nowa przestrzeń społeczna..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:02:58
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nasze podwórka..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:01:43
Ogłoszenie o wyborze partnera - projekt w ramach 10.2.1 RPO WD

2017-02-23 20:51:06
Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.: „Nasze podwórka” – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza

2017-02-21 16:31:05
Ogłoszenie o naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Nowa przestrzeń społeczna - Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej, m.in. wydarzeń: kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych, a także służącemu promocji miasta i regionu Doliny Baryczy"

2017-02-21 16:28:45
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach dzialania 10.2.1 RPO WD

2017-01-31 23:06:05
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn.Nowa przestrzeń społeczna - Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

2017-01-30 22:05:52
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza

2017-01-30 22:04:57