Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu grantowego pn. „Małe granty” na wsparcie projektów lokalnych w ramach projektu pn. ”Milicz OdNowa - wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

"MAŁE GRANTY " - KONKURS organizowany jest w ramach projektu pn. ”Milicz odNowa - wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2018-04-26 08:39:03
Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP

Badanie rynkowe w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz w modelu PPP.

2017-11-13 14:34:37
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nowa przestrzeń społeczna..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:02:58
Informacja o wyborze partnera - projekt "Nasze podwórka..." działanie 6.3.1 RPO WD

2017-03-24 17:01:43
Ogłoszenie o wyborze partnera - projekt w ramach 10.2.1 RPO WD

2017-02-23 20:51:06
Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.: „Nasze podwórka” – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza

2017-02-21 16:31:05
Ogłoszenie o naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Nowa przestrzeń społeczna - Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej, m.in. wydarzeń: kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych, a także służącemu promocji miasta i regionu Doliny Baryczy"

2017-02-21 16:28:45
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach dzialania 10.2.1 RPO WD

2017-01-31 23:06:05
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn.Nowa przestrzeń społeczna - Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

2017-01-30 22:05:52
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza

2017-01-30 22:04:57
Ogłoszenie o wyborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych na obszarach rewitalizowanych Milicza”

2016-12-22 14:30:10
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.3.B RPO WD

2016-10-23 21:01:41
Informacja o wyborze partnera dla projektu w ramach RPO WD, działanie 3.3 C

2016-10-09 19:53:23
Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych

2016-09-30 16:30:42
Zaproszenie do konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023"

2016-09-21 00:36:16
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej

2016-09-16 15:36:56
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16

2016-02-26 14:46:14
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu

2016-02-04 14:58:05
Ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2016-02-02 10:02:27
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-15 08:42:38
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Gminę Milicz w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

2015-08-20 15:15:51
Ogłoszenie o naborze na partnera projektu ponadnarodowego.

 
2015-06-03 13:34:05
O przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 
2014-11-27 14:56:26
INFORMACJA DOTYCZĄCA POTWIERDZANIA KSEROKOPII DOKUMENTÓW

 
2014-06-03 13:41:00
KOMUNIKAT! Zryczałtowany dodatek energetyczny

 
2013-12-11 09:32:05
Wydawanie zezwolenia na wjazd na drogę objętą ograniczeniami ruchu lub czasowym zakazem wjazdu

 
2013-09-18 15:34:41
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Milicz.

 
2013-06-12 14:01:51
Modernizacja kąpieliska wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Karłowie w Miliczu

 
2013-02-28 09:56:40
Burmistrz Gminy Milicz przedkłada propozycję współpracy Gminy Milicz ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie koordynacji działań zmierzających do kompleksowego poprawienia wizerunku budynków wspólnot oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych. Działania te obejmą wspólnoty i tereny na obszarze miasta Milicza

 
2012-12-04 09:13:41
Burmistrz Gminy Milicz informuje, że zostały wyznaczone miejsca sprzedaży kwiatów i zniczy w okresie Święta Zmarłych w okolicy cmentarz

 
2012-10-12 13:44:45
10 20 30 40 50 Wyników