Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.3.B RPO WD

2016-10-23 21:01:41
Informacja o wyborze partnera dla projektu w ramach RPO WD, działanie 3.3 C

2016-10-09 19:53:23
Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych

2016-09-30 16:30:42
Zaproszenie do konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023"

2016-09-21 00:36:16
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu z obszaru efektywności energetycznej

2016-09-16 15:36:56
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16

2016-02-26 14:46:14
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu

2016-02-04 14:58:05
Ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2016-02-02 10:02:27
Informacja o wyborze partnera - konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15

2015-09-15 08:42:38
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Gminę Milicz w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15.

2015-08-20 15:15:51