Pobierz SIWZ 

 
  


Dostępne pliki do pobrania:

Budowa Krytej Pływalni przy SP 2


DOSTAWĘ I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ORAZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO_


Dokumentacja i koncepcja zagospodarowania rynku Starego Miasta w Miliczu


Modernizacja budynku gminnego na ulicy Waresiaka 7 z przeznaczeniem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej


Odbiór nieczystości stałych z punktu przeładunkowego Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu położonego naterenie składowiska odpadów w Stawcu oraz ich transport i odzysk lub składowanie na składowisku odpadów komunalnych poza granicami gminy Milicz.


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem w miejscowościach Miłochowice - Pogórzyno

 

Orlik


Parking przy ul. Pilsudskiego


Remont dróg bitumicznych


Wymiana stolarki okiennej


Wywóz śmieci


Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Milicz


Świadczenie usług polegających na dozorowaniu mienia oraz sprzątaniu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim przy ulicy Trzebnickiej 2 w Miliczu

 

Liczba odwiedzin : 898
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator techniczny
Czas wytworzenia: 1970-01-01 00:00:00
Czas publikacji: 1970-01-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak