Petycja mieszkańców ulicy Kruczej 

 

Informuję, że złożona petycja o oświetlenie ulicy Kruczej w Miliczu (data wpływu do tutejszego organu w dniu 29.09.2015 r.), której treść zamieszczono poniżej, w związku z niespełnieniem wymogów, o których mowa jest w art. 4 ust.2 pkt 1 i 2 i w oparciu o art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195 z dnia 5 września 2014 r.) pozostawiona została bez rozpatrzenia.

 
 

Liczba odwiedzin : 1239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Moczulski
Czas wytworzenia: 2015-11-17 14:04:27
Czas publikacji: 2015-11-17 15:15:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak