Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
925 ZARZĄDZENIE NR 925/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-05-16 15:06:53
924 ZARZĄDZENIE NR 924/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariaeie

2018-05-16 15:05:56
923 ZARZĄDZENIE NR 923/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

2018-05-16 14:53:45
921 ZARZĄDZENIE NR 921/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr l im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

2018-05-18 14:38:48
920 ZARZĄDZENIE NR 920/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 maja 2018 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-05-16 14:55:34
917 ZARZĄDZENIE NR 917/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-05-09 09:38:18
916 ZARZĄDZENIE nr 916/2018 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

2018-05-09 09:37:33
916 Zarządzenie Nr 916/2018 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

2018-05-02 13:41:12
912 ZARZĄDZENIE NR 912/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-04-30 13:57:46
911 ZARZĄDZENIE NR 911/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2018-04-24 13:38:18