Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
948 ZARZĄDZENIE NR 948/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-07-10 13:29:11
947 ZARZĄDZENIE NR 947/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-07-10 13:26:46
946 ZARZĄDZENIE NR 946/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 22 czerwca 2018 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej

2018-06-22 15:30:02
945 ZARZĄDZENIE NR 945/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

2018-06-22 15:28:49
944 ZARZĄDZENIE NR 944/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wziąchowo Wielkie

2018-06-22 15:28:08
942 ZARZĄDZENIE NR 942/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miejsca, terminu oraz porządku obrad Zebrania Wiejskiego w sołectwie Potasznia

2018-06-22 11:37:25
941 ZARZĄDZENIE NR 941/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2018-06-22 15:27:13
940 ZARZĄDZENIE NR 940/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publiczne] w Miliczu za rok 2017

2018-06-14 15:16:52
939 ZARZĄDZENIE NR 939/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Miliczu za rok 2017

2018-06-14 15:16:02
938 ZARZĄDZENIE NR 938/2018 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz

2018-06-14 15:17:38