Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
707 ZARZĄDZENIE NR 707/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

2017-08-11 14:19:28
706 ZARZĄDZENIE NR 706/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2017-08-17 15:17:19
705 ZARZĄDZENIE NR 705/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Swiętoszynie celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

2017-08-09 12:38:19
704 ZARZĄDZENIE NR 704/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2017-08-08 15:27:04
703 ZARZĄDZENIE NR 703/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności i zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Miliczu przy ul. l Maja 2

2017-08-04 13:22:11
702 ZARZĄDZENIE NR 702/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia l sierpnia 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-08-04 13:21:45
701 ZARZĄDZENIE NR 701/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Piotrkosicach celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

2017-08-04 13:20:37
700 ZARZĄDZENIE NR 700/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-08-04 13:21:48
699 ZARZĄDZENIE NR 699/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Milicz, położonej w Miliczu

2017-08-04 13:18:56
698 ZARZĄDZENIE NR 698/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu

2017-08-04 13:16:25