Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
612 ZARZĄDZENIE NR 612/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2017-02-21 12:16:19
611 ZARZĄDZENIE NR 611/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2017-02-21 12:17:16
610 ZARZĄDZENIE NR 610/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Duchowie celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

2017-02-17 14:34:04
609 ZARZĄDZENIE NR 609/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

2017-02-15 15:20:28
608 ZARZĄDZENIE NR 608/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 lutego 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej

2017-02-17 14:34:45
607 ZARZĄDZENIE NR 607/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2017-02-14 14:47:53
606 ZARZĄDZENIE NR 606/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2017-02-14 14:47:01
605 ZARZĄDZENIE NR 605/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Milicz

2017-02-15 14:05:29
604 ZARZĄDZENIE NR 604/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-02-14 14:45:29
603 ZARZĄDZENIE NR 603/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-02-14 14:44:41