Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
822 ZARZĄDZENIE NR 822 /2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2017-12-15 12:40:34
821 ZARZĄDZENIE NR 821/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-12-15 12:39:33
820 ZARZĄDZENIE NR 820/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 12 grudnia 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego

2017-12-15 12:38:48
819 ZARZĄDZENIE NR 819/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 12 grudnia 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-12-15 12:38:06
818 ZARZĄDZENIE NR 818/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wyników o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2017-12-15 12:37:24
817 ZARZĄDZENIE NR 817/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat w drodze bezprzetargowej

2017-12-15 12:36:33
816 ZARZĄDZENIE NR 816/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-12-15 12:35:45
815 ZARZĄDZENIE NR 815/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-12-15 12:34:04
814 ZARZĄDZENIE NR 814/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

2017-12-15 12:33:19
813 ZARZĄDZENIE NR 813/2017 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej

2017-12-15 12:32:33