Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Miliczu 

 

 

Urząd Miejski w Miliczu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.


Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz, mający siedzibę w Miliczu,  przy ul. Trzebnickiej 2.


Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Miliczu, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w trybie opisanym w art. 32-35 przywołanej ustawy.

 

Załączniki

2016-922-t-j ustawa o ochronie danych osobowych.pdf

Data: 2017-02-17 15:13:02 Rozmiar: 135.57k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Miliczu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Majer
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Barańska
Czas wytworzenia: 2017-02-17 15:12:29
Czas publikacji: 2017-02-17 15:12:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak