Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie remontu budynku ul. Rynek 13 w Miliczu

2018-06-21 23:25:09
Remont dachu budynku przy ul. Garncarskiej 1 w Miliczu

2018-06-21 09:22:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza”

2018-06-18 23:17:55
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Zamkowej 21

2018-06-17 22:59:10
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 16a

2018-06-17 22:23:10
Remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 5

2018-06-17 21:18:16
Remont elewacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Miliczu przy ul. Zamkowej 1-3 i Rynek 6, 56 - 300 Milicz

2018-06-17 13:42:11
Wykonanie remontu dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 19 w Miliczu

2018-05-09 17:26:34
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Miliczu

2018-04-19 11:52:48
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Miliczu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków

2018-04-03 19:01:14