Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Miliczu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków

2018-08-09 09:16:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza”

2018-08-09 00:51:31
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 16a, 56 -300 Milicz

2018-08-01 23:32:18
Remont elewacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Miliczu przy ul. Zamkowej 1-3 i Rynek 6, 56 - 300 Milicz

2018-08-01 23:30:15
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Zamkowej 21, 56 -300 Milicz

2018-08-01 23:28:49
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Miliczu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków

2018-08-01 20:39:35
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 5, 56 -300 Milicz

2018-07-31 11:05:56
Remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 5

2018-07-31 11:04:02
Remont budynku przy ul. Rynek 13 w Miliczu

2018-07-31 10:42:57
Wykonanie remontu budynku ul. Rynek 13 w Miliczu

2018-07-31 10:03:54