Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Miliczu

2018-04-19 11:52:48
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 2 w Miliczu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków

2018-04-03 19:01:14
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6 w Miliczu

2018-03-29 23:27:03
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 5 w Miliczu

2018-03-29 22:59:21
Wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 20 w Miliczu

2018-03-25 22:41:12
Pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego nad realizacją zadań w ramach projektu pn. „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza”

2018-03-15 12:15:42
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku przy ul. Rynek 17 w Miliczu”

2018-03-12 23:28:07
ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE O CENĘ na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku przy ul. Grota Roweckiego 5 w Miliczu”

2017-12-05 13:24:47
ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE O CENĘ na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Miliczu”

2017-12-05 13:20:46
Ponowione ROZEZNANIE RYNKU / ZAPYTANIE O CENĘ na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku przy ul. 1-go Maja 27 w Miliczu”

2017-09-29 13:00:37