Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Lesznie

2019-01-16 09:49:44
Obwieszczenie Starosty Milickiego

2019-01-10 12:44:26
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2018-11-29 14:23:05
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żmigród

2018-11-22 14:33:52
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2018-11-19 12:35:36
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego w celu potwierdzenia przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (decyzji znak WR.ZUZ.2.421.48.2018.EO z dnia 24 kwietnia 2018 r.) wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2018-10-26 14:48:12
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Milicz

2018-09-25 11:36:54
Informacja Państwowe Gospodartswo Wodne Wody Polskie

2018-08-24 12:21:52
Ogłoszenie Ministra Środowiska: o anulowaniu konkursu i o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu

2018-07-26 13:27:37
Obwieszczenie Starosty Milickiego (o wydaniu decyzji)_Milicz_AB.6740.345.2017

2018-03-28 13:36:16