Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Numer Tytuł Czas publikacji
9 UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia spośród radnych Rady Miejskiej w Miliczu kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

2019-01-10 13:15:20
8 UCHWAŁA Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"

2019-01-10 13:14:18
7 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

2019-01-10 13:13:25
6 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2019-01-10 12:59:32
5 UCHWAŁA NR II /5/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Milicz

2019-01-10 12:58:39
4 UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2019-01-10 12:57:36
3 UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady

2019-01-10 12:56:49
2 UCHWAŁA NR II/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Miliczu

2019-01-10 12:52:24
16 UCHWAŁA NR V/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2019-01-11 09:26:06
15 UCHWAŁA NR IV/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2019-01-10 13:27:58