Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 413/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milicz za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Milicz

2018-03-01 14:40:40
ZARZĄDZENIE Nr 308/2015 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2017-10-19 14:23:35
ZARZĄDZENIE NR 549/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-11-24 11:22:56
ZARZĄDZENIE NR 508/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-11-24 11:19:08
ZARZĄDZENIE NR 501/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-11-24 11:18:20
ZARZĄDZENIE NR 363/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 30 listopada 2015 r. W sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-11-24 11:17:21
ZARZĄDZENIE NR 357/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

2016-11-24 11:16:29
ZARZĄDZENIE NR 196/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika samorządowego w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2016-11-24 11:15:10
ZARZĄDZENIE Nr 195/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu

2016-11-24 11:14:19
ZARZĄDZENIE Nr 165 /2015 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miliczu

2016-11-24 11:13:25