Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 413/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milicz za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Milicz

2018-03-01 14:40:40
ZARZĄDZENIE NR 533/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2016-09-22 12:48:14
ZARZĄDZENIE NR 532/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2016-09-22 12:47:38
ZARZĄDZENIE NR 55 / 2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2015-02-19 14:08:36
ZARZĄDZENIE NR 497/ 2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Miliczu

2016-09-30 13:27:55
ZARZĄDZENIE NR 420/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz

2016-04-06 10:19:47
ZARZĄDZENIE NR 394/2016 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-02-10 13:57:07
ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milicz

 
2015-01-16 11:29:26
ZARZĄDZENIE NR 239/2015 BURMISTRZA GMINY MILICZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Wziąchowo Wielkie

 
2015-06-26 13:24:59
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 BURMISTRZA GMINY MILICZ Z dnia 29 grudnia 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu

 
2015-01-30 09:46:54