Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie skargi Pana (...) na Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:16:34
Uchwala Nr XXXII/206/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2016 r, w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Ośrodka Kultury w Miliczu

2017-03-22 14:16:01
Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na brak obligatoryjnych czynności Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:15:23
UCHWAŁA NR XXIX/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, na terenie miasta i Gminy Milicz

2017-03-22 14:14:36
Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na brak obligatoryjnych czynności Burmistrza Gminy Milicz

2017-03-22 14:13:43
Uchwala Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Miliczu do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Milicz

2017-03-10 14:57:46
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

2017-03-10 14:56:54
UCHWAŁA NR XXXVII/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-10 14:55:54
UCHWAŁA NR XXXVII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 2 dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki - część I

2017-03-10 14:54:11
UCHWAŁA NR XXXVI/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 2 dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie

2017-02-02 12:00:36
UCHWAŁA NR XXXVI/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu

2017-02-02 11:59:02
UCHWAŁA NR XXXVI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-02-02 11:57:36
UCHWAŁA NR XXXVI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-02-02 11:55:35
UCHWAŁA Nr XXXVI/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-02-02 11:54:37
UCHWAŁA NR XXXVI/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa; określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2017-02-02 11:53:18
UCHWAŁA NR XXXVI/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały podziału Gminy Milicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

2017-02-02 11:52:17
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2017-02-02 11:51:15
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Wszewilki

2017-02-02 11:50:13
UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

2017-02-02 11:49:01
UCHWAŁA NRXXXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-01-05 11:09:13