Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-07-07 17:34:49
UCHWAŁA NR XLI/266/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. iv sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Milicz

2017-05-30 13:34:28
UCHWAŁA NR XLI/265/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2032

2017-05-30 13:32:57
Uchwala Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji

2017-05-30 13:32:06
UCHWAŁA NR XLI/263/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Orlikowi Lekkoatletycznemu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu

2017-05-30 13:31:10
UCHWAŁA NR XLI/262/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego i regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Miliczu

2017-05-30 13:29:43
UCHWAŁA NR XLI/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu z Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu

2017-05-30 13:26:33
UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-05-08 14:13:50
UCHWALA NR XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budzetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-05-08 14:12:43
UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Milicz, a miastem Kobuleti w Adżarskiej Republice Autonomicznej w Gruzji

2017-05-08 14:12:01