Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVI/238/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu

2017-02-02 11:59:02
UCHWAŁA NR XXXVI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-02-02 11:57:36
UCHWAŁA NR XXXVI/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-02-02 11:55:35
UCHWAŁA Nr XXXVI/235/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-02-02 11:54:37
UCHWAŁA NR XXXVI/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa; określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2017-02-02 11:53:18
UCHWAŁA NR XXXVI/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały podziału Gminy Milicz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

2017-02-02 11:52:17
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Milicz na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2017-02-02 11:51:15
UCHWAŁA NR XXXVI/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Wszewilki

2017-02-02 11:50:13
UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

2017-02-02 11:49:01
UCHWAŁA NRXXXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-01-05 11:09:13