Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala Nr XVI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska samorządu rolniczego województwa dolnośląskiego w sprawie suszy

2015-08-31 14:44:29
UCHWAŁA NR XVI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2028

2015-08-31 14:43:20
UCHWAŁA Nr XVI/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu polegającego na opracowaniu koncepcji funkcjonalno-technicznej dla budowy sieci Internetu szerokopasmowego w powiecie milickim

2015-08-31 14:41:10
Uchwała Nr XVI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Sułów

2015-08-31 14:40:16
UCHWAŁA Nr XVI/94/15 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

2015-08-31 14:39:21
UCHWAŁA Nr XV/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

2015-08-26 11:37:47
Uchwała NR XV/80/2015 rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2015-08-13 15:27:27
UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2028

 
2015-07-21 14:08:46
UCHWAŁA NR XV/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-07-21 14:07:16
UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 14 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2015-07-20 13:05:28