Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XL/210/2013 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie emisji obligacji

 
2015-05-22 12:56:27
UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/120/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji

 
2015-05-22 12:55:33
UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/38/ll Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:54:46
UCHWAŁA NR XI/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/265/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 maja 2010 r., zmienionej Uchwalą Nr LVI/306/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:53:27
UCHWAŁA NR XI/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/98/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Milicz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 
2015-05-22 12:51:34
Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Milicka Duża Rodzina" z dnia 19 maja 2015 r.

 
2015-05-22 12:50:12
UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sławoszowice z dnia 6 marca 2015r.

 
2015-05-07 15:12:51
UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowy Zamek z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustawienia znaków drogowych w sołectwie Nowy Zamek

 
2015-05-07 15:11:26
UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milicz w 2015 r.

 
2015-05-07 15:10:01
UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU Z DNIA 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

 
2015-05-07 15:08:44