Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Milicz w Stowarzyszeniu „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu w okresie 2014 - 2020

 
2015-07-13 10:24:56
Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

 
2015-07-13 10:23:21
Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego

 
2015-07-13 10:22:46
Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia gminnej jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Milicz

 
2015-07-13 10:20:46
Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „D” położonego w obrębach; Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

 
2015-07-13 10:11:33
Uchwala Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Ryszarda Begiera na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i Gminy Milicz

 
2015-06-23 13:43:01
UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2028

 
2015-06-23 13:40:01
UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2015 rok

 
2015-06-23 13:37:51
Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Milicz

 
2015-06-23 13:36:33
UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu

 
2015-06-23 13:33:47