Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY MILICZ Nr XXXV/228/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

2017-01-05 11:07:48
UCHWAŁA NR XXXV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok

2017-01-05 11:06:48
UCHWAŁA Nr XXXV/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „C" położonego w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz - część 1

2017-01-05 11:02:44
UCHWAŁA Nr XXXV/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023

2017-01-05 11:00:36
UCHWAŁA Nr XXXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 28 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Milicz

2017-01-05 10:58:24
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie skargi radcy prawnego Pana Macieja Żmudzińskiego działającego w imieniu grupy mieszkańców, na nienależyte wykonanie obowiązków przez Burmistrza Gminy Milicz

2016-12-28 12:27:24
UCHWAŁA NRXXXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2016-2028

2016-12-28 12:26:21
UCHWAŁA NR XXXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2016 rok

2016-12-28 12:24:11
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim"

2016-12-28 12:22:55
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

2016-12-28 12:21:44