Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala Nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz

2019-01-10 15:27:53
UCHWAŁA NR LXVIII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-10-25 14:02:01
UCHWAŁA NR LXVIII/362/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-25 14:01:05
UCHWAŁA NR LXVII/361/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Milicz"

2018-10-19 15:05:08
UCHWAŁA NR LXVI/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz

2018-10-04 11:09:41
UCHWAŁA NR LXVI/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:08:29
UCHWAŁA NR LXVI/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia l października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Milicza

2018-10-04 11:07:42
UCHWAŁA NR LXV/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2018-2032

2018-10-04 11:04:25
UCHWAŁA NR LXV/356/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2018 rok

2018-10-04 11:03:35
UCHWAŁA NR LXV/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-10-04 11:00:57