Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIX/260/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milicz na lata 2017-2028

2017-05-08 14:13:50
UCHWALA NR XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budzetu Gminy Milicz na 2017 rok

2017-05-08 14:12:43
UCHWAŁA NR XXXIX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Milicz, a miastem Kobuleti w Adżarskiej Republice Autonomicznej w Gruzji

2017-05-08 14:12:01
UCHWAŁA NR XXXIX/257/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

2017-05-08 14:10:58
UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Wszewilki

2017-05-08 14:09:57
UCHWAŁA Nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-05-08 14:07:52
UCHWAŁA Nr XXXIX/254/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania wysokości i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

2017-05-08 14:06:38
UCHWAŁA Nr XXXIX/253/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Milicz na lata 2017 - 2021

2017-05-08 14:05:36
UCHWAŁA NR XXXIX/252/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2017-05-08 14:04:01
UCHWAŁA NR XXIX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz

2017-05-08 14:02:57