Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Apel Nr XLIV/2/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 3 pazdziemika 2017 r. do Zarzadu Spolki PGK „Dolina Baryczy" sp. z o.o.

2017-10-06 08:59:55
APEL Nr XXX/l/2016 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022

2016-09-30 13:25:47
Uchwala Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2015-2022

 
2015-02-04 13:27:32
Uchwala Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ... na naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Milicz w sprawie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i Gminy Milicz

2018-08-30 12:13:44
Uchwala Nr XIX/109/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Miliczu do orzekania w latach 2016-2019

2015-10-27 13:04:06
Uchwala Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji

2017-05-30 13:32:06
Uchwala Nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dła osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

2017-09-19 11:47:51
Uchwala Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy Milicz uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 
2015-07-20 13:02:06
Uchwala Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Miliczu w spółkę kapitałową

2015-08-31 15:06:59
Uchwala Nr XVI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska samorządu rolniczego województwa dolnośląskiego w sprawie suszy

2015-08-31 14:44:29